học đại lý tàu biển

  1. G

    Đào tạo/Cấp chứng chỉ nhân viên đại lý tàu biển trong lĩnh vực hàng hải

    Đào tạo/Cấp chứng chỉ nhân viên đại lý tàu biển trong lĩnh vực hàng hải THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN Mobile/Zalo: 0902 86 86 49( Ms. Linh,Phòng Đào tạo) Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 (Luật số: 95/2015/QH13) có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017, căn cứ quy...
Top