học chứng chỉ kế toán trưởng

  1. giaoducvietnam09

    Đào tạo CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG,cấp chứng chỉ Bộ tài chính

    Học Kế toán trưởng Doanh nghiệp và Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP; BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Thi cấp chứng chỉ của Bộ Tài Chính Hotline: 0902. 86 86 49 – Ms.Linh - Phòng đào tạo (Miễn phí...
  2. giaoducvietnam09

    Học chứng chỉ KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP CỦA BTC (có lớp online)

    Học Kế toán trưởng Doanh nghiệp và Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Thi cấp chứng chỉ của Bộ Tài Chính Hotline: 0902. 86 86 49 – Ms.Linh - Phòng đào tạo (Miễn phí học lại,thi lại, bảo lưu) Bộ Tài Chính là cơ...
Top