hoàn tiền shopee

  1. _imtea

    ...

    ...
  2. lengochang

    Cách hoàn tiền/trả hàng cho khách hàng dành cho chủ Shop Shopee

    Khi tạo shop bán hàng trên Shopee bạn có thể nhận được yêu cầu trả hàng / hoàn tiền từ Người mua. Khi đó, Người mua sẽ trả lại sản phẩm với trạng thái ban đầu cho bạn. Khi nhận bạn nhận lại sản phẩm, bạn cần hoàn tại số tiền mà Người mua đã dùng để mua sản phẩm đó. Tuy nhiên, nếu bạn không đồng...
Top