hồ sơ đăng ký tài xế go-viet

  1. CHENG

    Hồ sơ đăng ký xe ôm GO-BIKE của GO-VIET

    GO-VIET còn vài ngày nữa là hoạt động và TP.HCM sẽ được triển khai đầu tiên với 2 dịch vụ là GO-BIKE và GO-SEND, các dịch vụ khác có thể triển khai trong thời gian sau khi GO-VIET đã hoạt động ổn định. Chính vì vậy các anh em tài xế ngay từ bây giờ có thể chuẩn bị hồ sơ đăng ký trước để khi...
Top