hồ sơ đăng ký now.vn

  1. hoangnam

    Hồ sơ đăng ký làm đối tác Shipper Now.vn (Deliverynow)

    Hiện nay Now đang mở rộng khu vực hoạt động nên bắt đầu tuyển dụng tài xế shipper tại nhiều thành phố khác nhau.Nếu anh em đang có nhau cầu chạy giao đồ ăn cho Now.vn thì có thể chuẩn bị các loại hồ sơ bên dưới đây để tiến hành đăng ký làm đối tác nhé. Ngoài ra now hiện nay có các dịch vụ...
Top