hồ sơ chuyển trường

  1. luatvietnam

    Hồ sơ và quy trình chuyển trường từ nước ngoài về về Việt Nam

    Nếu bạn đang thắc mắc về việc chuyển từ một trường học ở nước ngoài về học ở một trường tại Việt Nam, có cách thức thực hiện như thế nào, thủ tục ra làm sao và thời gian thực hiện bao lâu thì hãy xem qua các thông tin bên dưới đây nhé. Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Người Việt Nam...
Top