hình thức xử lý vi phạm ahamove

  1. lengochang

    Hướng dẫn xác minh đồng phục Ahamove

    Trong quá trình hoạt động khi trở thành Đối tác của Ahamove, Ahamove sẽ kiểm tra xác thực hình ảnh hay xác minh đồng phục của Quý đối tác hiển nhiên trong quá trình hoạt động mà không báo trước, nếu những trường hợp nào không sử dụng đúng quy chuẩn đồng phục hay chụp ảnh sai quy định thì sẽ bị...
Top