grabfood huế

  1. lengochang

    Giá cước dịch vụ GrabFood tại Đà Nẵng - Hội An - Huế

    Tại riêng thành phố Đà Nẵng - Hội An - Huế thì cước phí dịch vụ giao đồ ăn có sự khác nhau so với các thành phố khác như HCM, Hà Nội.Cụ thể cước phí GrabFood tại Đà Nẵng sẽ rẽ hơn nguyên nhân chủ yếu là do mức sống cũng như giao thông tại Đà Nẵng ít kẹt xe hơn. Dưới đây là bảng cước phí...
Top