grabdriver 2021

  1. hoangnam

    GrabDriver ra phiên bản mới nhiều cải tiến cho tài xế

    Từ ngày 01/03/2021, Grab sẽ tiến hành thử nghiệm cập nhật giao diện ứng dụng GrabDriver với một số Đối tác được lựa chọn ngẫu nhiên tại Hồ Chí Minh sau đó từ ngày 13/04 thì sẽ áp dụng với toàn bộ các đối tác. Giao điện mới của ứng dụng tài xế Grab sẽ được cải tiến giúp Đối tác dễ dàng sử...
Top