grab yêu cầu chụp ảnh

  1. lengochang

    Ứng dụng Grab yêu cầu chụp ảnh selfie phải làm sao?

    Mọi người lưu ý hiện nay khi đặt xe trên ứng dụng Grab có thể với các khách hàng mới hoặc đặt xe vào giờ khuya ứng dụng Grab sẽ yêu cầu mọi người xác thực danh tính bằng các chụp ảnh khuôn mặt của mình hay còn gọi là Selfie. Cụ thể đây là tính năng để Grab xác minh danh tính nhằm tăng cường an...
Top