grab ventures ignite

  1. hoangnam

    Grab Ventures Ignite chính thức khởi động nhằm góp phần thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam

    Grab Ventures Ignite là một phần trong lộ trình thực hiện sứ mệnh Grab Vì Cộng Đồng với mục tiêu nuôi dưỡng các startup giai đoạn đầu (early stage) và thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam. Chương trình tập trung trang bị cho startup kiến thức và kinh nghiệm về gọi vốn...
  2. CHENG

    Thông tin về chương trình khởi nghiệp Grab Ventures Ignite

    Ứng dụng gọi xe Grab tại Việt Nam triển khai chương trinh khởi nghiệp Grab Ventures Ignite nhằm hỗ trợ cho các startup giai đoạn đầu (early stage) tại Việt Nam.Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á mà Grab triển khai chương trình Grab Ventures Ignite và dưới đây là toàn bộ các...
Top