grab khóa tài khoản khách hàng vĩnh viễn

  1. TTKM

    Khách hàng Grab bị khóa vĩnh viễn nếu đăng nhập tài khoản trên nhiều thiết bị hoặc sử dụng nhiều tài khoản

    Bạn đã có bao giờ nhận được tin nhắn thông báo trên ứng dụng Grab rằng Tài khoản Grab của bạn bị Treo/Tạm Ngưng vì những hoạt động bất thường chưa hay nói thẳng ra là tài khoản Grab của bạn đã bị khóa thậm chí là vĩnh viễn luôn. Ở bài viết trước mình chỉ mới đề cập đến việc tài khoản Grab bị...
Top