grab hợp tác yahoo

  1. hoangnam

    Grab hợp tác với Yahoo để cung cấp tin tức cho khách hàng tên gọi Grab Daily

    Ứng dụng Grab sẽ sớm cung cấp dữ liệu tin tức được bản địa hóa cho các thị trường khác nhau để cung cấp cho khách hàng những nội dung hữu ích và mang tính thông tin khi đang di chuyển. Ứng dụng sẽ cung cấp các tin tức, bài đánh giá và nội dung giải trí, đồng thời cho phép khách hàng sử dụng ứng...
Top