grab giao nhiều điểm

  1. hoangnam

    Cách loại hình dịch vụ của GrabExpress

    GrabExpress cho ra đời nhiều dịch vụ để thích ứng với nhu cầu vô cùng đa dạng của Khách hàng. Cùng tìm hiểu về các loại dịch vụ giao hàng của GrabExpress nhé! 1. GrabExpress Siêu Tốc: Dịch vụ giao hàng thông thường (không ứng tiền hoặc thu hộ). 2. GrabExpress Siêu tốc COD - 500k hoặc 2...
  2. hoangnam

    Giao hàng nhiều điểm dừng GrabExpress là gì?

    Là dịch vụ giao hàng của Grab với việc NGƯỜI GỬI có thể gửi nhiều đơn hàng cho tài xế và tài xế đi giao nhiều nơi với các NGƯỜI NHẬN khác nhau.Hoặc hiểu đơn giản là tài xế nhận nhiều đơn hàng từ một người gửi và tiến hành đi giao cho nhiều người nhận. Ưu điểm dịch vụ Đây là dịch vụ được Grab...
Top