grab gian lận

  1. holalatiger

    GrabCar CLAIM : HỎI VỀ KHOẢN HOÀN TIỀN MÀ GRAB ĐÃ TRỪ DÙ TÀI XẾ KHÔNG ĐOÁN NHƯNG VẪN BẤM HOÀN THÀNH CUỐC XE

    Quá bức xức, chỉ biết tỏ cùng techbike.vn Bên dưới là email bức xúc tôi mới vừa gửi đến Grab , báo giao thông, báo giaoducvietnam và một số toà soạn khác ======== Dear Grab team , Ngày hôm nay , 14-OCT-2019, tôi có dùng tài khoản Grab Business để đặt cuốc xe với lộ trình như sau: - Điểm...
Top