grab food

  1. CHENG

    Hướng dẫn đặt Grab giao hàng tạm ứng 500.000đ cho khách hàng sử dụng

    Từ ngày 21/05/2018 thì Grab chính thức ra mắt dịch vụ Grab giao hàng tạm ứng tại TP.HCM và có thể sẽ triển khai ở các thành phố khác như: Hà Nội, Đà Nẵng... Với dịch vụ này thì các khách hàng hay sử dụng dịch vụ giao hàng sẽ có thêm sự lựa chọn đó là ứng tiền Cod có nghĩa là: Nếu bạn là chủ...
Top