grab báo lỗ

  1. lengochang

    Cổ phiếu Grab giảm 40% sau khi báo khoản lỗ hơn 1 tỷ USD

    Gã khổng lồ gọi xe của Singapore là Grab đã không thành công tốt đẹp kể từ khi IPO vào tháng 12 , với việc cổ phiếu mất một nửa giá trị trong vòng hơn một tháng. Phần lớn sự sụt giảm có thể được giải thích bởi sự tháo chạy vốn khi có tin tức về chính sách tiền tệ thắt chặt hơn của Fed vào năm...
Top