grab 2021

  1. lengochang

    Tại sao phải chạy 30 cuốc GrabFood mới đăng ký được GrabBike

    Anh em tài xế khi mới đăng ký Grab thường thắc mắc lý do tại sao khi đăng ký chạy Grab lại bắt mình phải chạy đủ 30 cuốc GrabFood thì mới cho chạy GrabBike hay Grab giao hàng thì bài viết dưới đây sẽ giải thích cho anh em hiểu về vấn đề này. Vì hiện tại Grab Bike và Grab giao hàng (GrabExpress)...
Top