gojek việt nam

  1. hoangnam

    Tài xế, khách hàng GoViet sẽ như thế nào sau khi đổi thành GoJek

    Như vậy ứng dụng gọi xe GoViet tại Việt Nam sẽ chính thức bị xóa thương hiệu và chuyển đổi sang một tên gọi mới là GoJek, thực ra GoViet là của GoJek nên đây coi như là việc đổi tên thương hiệu của ứng dụng gọi xe này không sớm thì muộn và đây là thời điểm làm việc đó. Như vậy ứng dụng GoViet...
Top