gojek tăng cước

  1. hoangnam

    Grab và Gojek đồng loạt tăng giá cước để bù thuế VAT

    Như anh em tài xế đã biết thì khi nhành nước ban hành nghị định Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế từ ngày 05/12/2020 thay thế các nghị định trước đây thì các ứng dụng gọi xe công nghệ phải đóng 10% thuế VAT trên tổng doanh thu mà khách hàng thanh toán...
Top