go-viet miễn phí

  1. CHENG

    Đi xe ôm GO-VIET miễn phí từ 18/7/2018 đến 25/07/2018

    Ngày mai 18/7/2018 GO-VIET sẽ chính thức hoạt động thử nghiệm trong phạm vi quận 1 và quận 3. Chúng tôi xin gửi một vài lưu ý nhỏ dành cho cả nhà trước khi bước vào hành trình khám phá ứng dụng phiên bản đầu tiên, đó là: Nếu bạn đã nhận được email tải ứng dụng về từ GO-VIET (khi đăng ký chương...
Top