go-car

  1. CHENG

    GO-JEK bắt đầu khởi chạy dịch vụ GO-CAR tại Singapore

    GO-JEK vừa đưa ra thông báo chính thức tuyển dụng các tài xế đăng ký là đối tác với dịch vụ GO-CAR tại Singapore bằng cách điền thông tin đăng ký (www.go-jek.com/sg/join) và trong những tuần tới, những người lái xe quan tâm cung cấp thông tin liên lạc của họ sẽ nhận được thông báo từ GO-JEK với...
  2. hoangnam

    Các dịch vụ của ứng dụng GO-VIET là gì?

    Như vậy cho đến bây giờ không không thể bàn cải thêm về chuyện GO-JEK sang Việt Nam nữa mà cái quan trọng hơn cả là GO-VIET chính là doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam được Go-Jek đầu tư công nghệ và chuyên môn vào, GO-JEK sẽ hậu thuẫn và quyết định các chiến lược phát triển của hãng này...
Top