giấy chứng nhận chuyên nghiệp

  1. lengochang

    Tài xế công nghệ nhận bằng "Chứng nhận chuyên nghiệp", chuyện tưởng đùa nhưng thật

    Mới đây có 126 tài xế công nghệ be được nhận bằng Tài xế công nghệ chuyên nghiệp sau khi 2 tháng vượt qua 3 vòng thi về các kiến thức án toàn khi lái xe, các kỹ năng xử lý tình huống, giao tiếp với khách hàng.Mục đích của cuộc thi này cũng nhằm chuẩn hóa nghề xe ôm khi dịch vụ này càng ngày càng...
Top