giao hàng tiết kiệm giao trễ

  1. hoangnam

    Giao hàng tiết kiệm tạm ngưng tại Bình Dương, Long An, Đồng Nai nghi vấn nhân viên đình công

    Mới đây đơn vị vận chuyển Giao hàng tiết kiệm ra thông báo tjam nhưng hoạt động giao hàng với một số kho tại các tỉnh thành như Bình Dương, Long An, Đồng Nai cụ thể: Do nhu cầu nâng cấp vận hành để đảm bảo cung cấp dịch vụ giao vận một cách tốt nhất, từ ngày 25/04/2020 đến hết ngày 01/05/2020...
Top