giá cước xe hơi mygo

  1. hoangnam

    Bảng giá cước dịch vụ gọi xe MyGo (2 bánh, 4 bánh, giao hàng)

    Dưới đây là thông tinh về cước phí của các dịch vụ gọi xe có trên ứng dụng MyGo của ViettelPost trong đó có 3 dịch vụ chính là: gọi xe 2 bánh, 4 bánh và giao hàng. Dịch vụ đặt xe 2 bánh 2km đầu tiền Mỗi km tiếp theo Giá cước tính theo thời gian di chuyển (sau 2km đầu) 11.500đ 3.500đ...
Top