ghép đơn grabfood

  1. Video hướng dẫn Tính năng ghép đơn GrabFood

    Video hướng dẫn Tính năng ghép đơn GrabFood

    Tính năng GHÉP ĐƠN HÀNG GrabFood giúp anh em tài xế chạy giao đồ ăn GrabFood có thể nhận 2 đơn đặt hàng của GrabFood từ cùng 1 quán ưu thích và cho chúng cho 2 khách hàng giúp tăng thu nhập cũng như tiết kiệm quãng đường di chuyển
Top