fastpay

  1. CHENG

    Ứng dụng gọi xe FASTGO là gì và các thông tin liên quan

    Uber rút khỏi Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng để lại một mình Grab độc chiếm với 95% thị trường tại khu vực ĐNA theo như Grab đã công bố tuy nhiên đó không phải là điều xảy ra ở Việt Nam. Từ sau khi Uber rút ra khỏi thì tính sơ đã có vài ứng dụng mới ra đời và phát triển khá mạnh...
Top