đồng hồ đo lưu lượng là gì

  1. huehuynh

    Đồng hồ đo lưu lượng nước mini

    Đồng hồ đo lưu lượng nước mini Đồng hồ đo lưu lượng nước mini. Bạn đang cần tìm một chiếc đồng hồ đo lưu lượng dạng điện tử độ chính xác cao. Nhưng lắp trên các đường ống khá nhỏ so với các loại đồng hồ đo lưu lượng dạng điện tử thông thường, có kích thước đường ống nhỏ nhất DN10 (17mm). Với các...
  2. huehuynh

    Đồng hồ đo lưu lượng là gì?

    Đồng hồ đo lưu lượng là gì Đo lưu lượng chính xác là rất quan trọng để xác định số lượng vật liệu được mua và bán. Trong ngành hóa chất, các dòng chảy trong suốt quá trình; cần phải được điều chỉnh theo giá trị mong muốn. Do đó, đòi hỏi các phép đo phải rất chính xác về khối lượng hoặc thể tích...
Top