đơn xin việc jetstar pacific

  1. tuyendung

    Mẫu đơn xin việc tiếp viên hàng không của Jetstar Pacific (Phiếu đăng ký) 2019-04-25

    Mẫu đơn xin việc bản gốc chuẩn format thi tuyển tiếp viên hàng không của hãng Jetstar Pacific dành cho các bạn đăng ký dự tuyển phỏng vấn làm tiếp viên của hãng Jetstar (Jetstar application form).Hồ sơ mang theo khi đi phỏng vấn sẽ bao gồm các tài liệu cá nhân và kèm theo mẫu đơn bên dưới đây...
Top