đơn hàng now

  1. hoangnam

    Điểm nhiều đơn hàng Now tại khu vực Hà Nội

    Theo bên Now nói thì lượng đơn cho khung trưa 10h30 - 14h00 sẽ tập trung tại các khu vực dưới đây ở Hà Nội anh em có thể di chuyển tới để dễ nhận đơn hơn nhé. - ĐỐNG ĐA: đường Thái Hà – Khu Thành Công – Đặng Văn Ngữ - Ô Chợ Dừa - HÒAN KIẾM: Khu Phố Cổ - Hàng Bài - Phố Huế - CẦU GIẤY : đường Cầu...
Top