đối tác fastgo

  1. CHENG

    Ứng dụng gọi xe FASTGO ra mắt bắt đầu tuyển tài xế ở Hà Nội

    Ứng dụng gọi xe FASTGO là một ứng dụng gọi xe công nghệ được phát triển bởi Công ty cổ phần công nghệ MPOS, thuộc hệ sinh thái Tập đoàn công nghệ Nexttech. FASTGO cũng có những tính năng cơ bản của một ứng dụng gọi xe công nghệ như: gọi xe hơi, taxi... tuy nhiên có một số điểm nội bật như: ví...
Top