đổi sđt tài khoản grab

  1. hoangnam

    Đổi số điện thoại đăng ký Grab dành cho thuê bao 11 số chuyển sang 10 số

    Hẳn bạn cũng đã biết: Theo chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông, từ ngày 15/09 đến 15/11, các thuê bao di động trong nước có 11 số sẽ chuyển đổi thành 10 số. ��Vì vậy, nếu bạn đang đăng ký tài khoản Grab với thuê bao 11 số, vui lòng cập nhật số điện thoại di động với đầu số mới (10 số) để...
Top