đổi đồng phục shopeefood có mất phí không

  1. lengochang

    Tài xế Now đổi sang đồng phục mới ShopeeFood có tốn phí không?

    Khi chuyển đổi tên thương hiệu mới sang ShopeeFood, các tài xế Now sẽ phải bắt buộc mua, đổi sang đồng phục mới của ShopeeFood, các trường hợp tài xế Now đang gặp phải như mới đăng ký chạy Now, mới mua đồng phục Now được 1 tháng... thì khi đổi sang đồng phục mới của ShopeeFood có mất phí không...
Top