độ dày tấm hpl

  1. V

    Các loại độ dày tấm compact tiêu chuẩn

    Tấm compact trên thị trường Việt Nam hiện nay có độ dày rất đa dạng. Tùy vào ứng dụng thực tế trong lĩnh vực nào sẽ sử dụng vật liệu tấm có độ dày và kích thước tiêu chuẩn phù hợp. Điều gì quyết định độ dày tấm compact hpl? Như chúng ta đều biết, tấm compact chịu nước 100% được tạo nên từ các...
Top