điểm grab

  1. CHENG

    GrabRewards là gì ? Cách tích luỹ điểm và sử dụng điểm thưởng

    GrabRewards chính thức có mặt tại Việt Nam vào tháng 02/2017, một cơ chế tích điểm thưởng cho các khách hàng sử dụng các dịch vụ Grab tại Việt Nam để sử dụng các dịch vụ trên ứng dụng của Grab và các dịch vụ Grab liên kết với các đối tác.Cụ thể về cách tích luỹ và sử dụng như thế nào chúng ta...
Top