địa chỉ đăng ký go-viet

  1. hoangnam

    Địa chỉ văn phòng đăng ký GO-VIET dành cho đối tác tài xế tại Hồ Chí Minh

    GO-VIET sắp hoạt động tại Việt Nam và các tài xế vài ngày nữa có thể tiến hành đăng ký làm đối tác trong vài ngày tới đây.Tương tự như Grab có thể GO-VIET chỉ áp dụng việc đăng ký trực tiếp tại văn phòng mà không cho đăng ký online trên ứng dụng như: Vato,TNET, Aber...chí vì vậy bạn phải đến văn...
Top