đề thi ielts writing 2017

  1. lengochang

    Tải về đề thi IELTS WRITING Task 2 (Phần 2) 2014 - 2015 -2016 -2017 2019-05-04

    Đề thi IELTS WRITING Task 2 hay còn gọi là Phần 2là yêu cầu viết một bài luận để phản biện về một quan điểm, một lập luận hay một vấn đề nào đó trong cuộc sống. Bạn phải hoàn thành cả hai phần thi bằng phong cách viết văn trang trọng. Dưới đây là tổng hợp các đề thi IELTS WRITING phần 2 tổng hợp...
Top