đặt vé bamboo airways bị sai tên

  1. lengochang

    Cách thay đổi tên người bay Bamboo Airways và phí phải nộp là bao nhiêu?

    Bạn đã đặt vé máy bay Bamboo Airways tuy nhiên lại vô tình ghi sai tên người bay hoặc có nhiều trường hợp bạn muốn đổi tên người bay để chuyển nhượng vé cho người khác thì đang thắc mắc rằng Bamboo Airways có cho đổi tên không? phí là bao nhiêu và cách đổi tên như thế nào? Ở bài viết này...
Top