đặt món ăn grabfood

  1. tranthihai

    Ứng dụng GrabFood (giao đồ ăn) cho điện thoại Android 4.51.1

    Ứng dụng GrabFood dành cho khách hàng sử dụng điện thoại Android... để đặt món ăn giao tận nhà. GrabFood là dịch vụ giao thức ăn/nước uống đặt qua ứng dụng Grab.Các của hàng đồ ăn, thức uống sẽ liên kết với Grab và danh sách của hàng sẽ được hiển thị lên ứng dụng với thực đơn đã đăng ký. Các lái...
Top