đặt express giao tiền mặt

  1. hoangnam

    Khách hàng không nên đăt dịch vụ GrabExpress để giao tiền mặt

    Dạo facebook tháng qua mình thấy có 2 vụ việc liên quan đến dịch vụ giao hàng nói chung mà ở đây là GrabExpress hay còn gọi là Grab Giao hàng. Thì đây là dịch vụ ship hàng thôi chứ cũng không có gì đặc biệt, tuy nhiên đã có trường hợp tài xế lấy luôn hàng của khách rồi bỏ trốn mà không đi giao...
Top