đáp án kiểm tra baemin

  1. lengochang

    23 câu hỏi và đáp án bài kiểm tra đầu vào khi đăng ký chạy Baemin

    Như anh em đã biết thì sau khi gửi thông tin để đăng ký làm tài xế Baemin ở HN, HCM, Đà Nẵng... thì sau khi tiếp nhận xong Baemin sẽ gửi tin nhắn hoặc email cho bạn trong đó bạn sẽ phải thực hiện trả lời 14 câu hỏi phần thi bài sơ khảo bài kiểm tra chất lượng đầu vào và hiện nay là 23 câu tùy...
Top