đáp án gojek

  1. lengochang

    Đáp án 20 câu hỏi kiểm tra khi đi đăng ký chạy Gojek

    Hiện nay anh em có nhu cầu đăng ký chạy Gojek khá nhiều và khi đăng ký online thành công anh em sẽ lên văn phòng Gojek để tranning và sẽ làm bài kiểm tra gồm 20 câu hỏi.Trả lời được 18/20 câu thì anh em mới đậu và kích hoạt tài khoản để có thể nhận cuốc xe và kiếm tiền. Vì một số anh em hỏi đáp...
Top