đáp án bài kiểm tra baemin

  1. lengochang

    25 câu hỏi và đáp án bài thi trên văn phòng BAEMIN

    Như anh em đã biết khi đi đăng ký BAEMIN anh em sẽ phải trải qua 2 lần thi bài kiểm tra, lần đầu tiên là anh em sẽ thi trả lời 23 câu hỏi của bài thi trắc nghiệm trước khi lên văn phòng, và sau khi lên văn phòng anh em sẽ thi tiếp một bài kiểm tra tranning với 25 câu hỏi nữa để có thể chính thức...
Top