daotaolaixesosan

  1. hocthilaixeoto

    Tư vấn Mách bạn mẹo thi lý thuyết lái xe B2 bao đậu

    Bộ câu hỏi mẹo thi lý thuyết lái xe B2 bao gồm 600 câu hỏi biên soạn theo Luật Giao Thông Đường Bộ. Với 4600 câu hỏi này, chúng ta sẽ được tìm hiểu về: các quy định khi tham gia giao thông, một số biển báo, các quy tắc ứng xử khi tham gia giao thông,… Cấu trúc của một bài thi lý thuyết lái...
Top