daotaolaixeb2captoc

  1. hocthilaixeoto

    Quy định học thi bằng lái xe mới sẽ được áp dụng

    Nội dung thi lý thuyết và phần thi sát hạch được thay đổi Kỳ Thi Tốt Nghiệp: Thi lý thuyết luật giao thông. Thi trải nghiệm thực tế lái xe trên phần mềm mô phỏng 3D. Kỳ Thi Sát Hạch: Thi sát hạch lý thuyết luật giao thông. Thi sát hạch vận hành thực tế lái xe trên phần mềm mô phỏng 3D...
  2. Ngocmy123

    Tư vấn [CHÚ Ý] Lỗi Thi Sát Hạch Lái Xe B2 Hay Mắc Phải

    Phần thi sát hạch lái xe lái xe B2 bao gồm lý thuyết và thi thực hành. Trong đó phần thi vận hành thực tế luôn làm cho học viên lo sợ vì nó "khó" và "dễ bị rớt". Để giúp học viên tránh được các lỗi thi sát hạch B2. Học Thi Lái Xe Ô Tô sẽ chia sẽ cho chúng ta những lỗi hay mắc bắt buộc để từ...
Top