đăng ký xe vato

  1. hoangnam

    Đăng ký xe và cập nhật giấy tờ xe VATO trên ứng dụng

    Để có thể lái xe được với VATO thì bạn phải cập nhật hồ sơ xe và giấy tờ trong ứng dụng của VATO trước nhé và dưới đây là các hướng dẫn chi tiết để mọi người có thể xem và làm theo. Bước 1: Đăng ký xe và cập nhật giấy tờ xe Để hoạt động với VATO, xe của bạn cần có đủ các giấy tờ sau: Đối với xe...
Top