đăng ký siêu thánh sim

  1. tranthihai

    Siêu Thánh Sim là gì? Ưu đãi, cước phí và cách kích hoạt/nâng cấp như thế nào?

    Siêu Thánh Sim là bộ kit hoà mạng mới thay thế cho Thánh Sim từ ngày 15/05/2018 với việc giữ nguyên các ưu đãi về data, cước phí cuộc gọi, tin nhắn...và bổ sung thêm các ưu đãi khác mà chỉ có Siêu Thánh Sim mới có và có thể hiêu Siêu Thánh Sim chính là phiên bản nâng cấp của Thánh Sim sau khi...
Top