đăng ký đối tác vato

  1. CHENG

    Hướng dẫn đăng ký làm đối tác xe ôm VATO BIKE

    Như các bạn đã biết hiện ứng dụng VIVU chính thức đổi tên sang VATO và với sự đầu từ hơn 2200 tỉ đồng kèm với sự ra đi của Uber tại thị trường Việt Nam thì có thể nói ứng dụng này đang được nhiều đối tác và khách hàng sử dụng quan tâm. Nếu là khách hàng sử dụng các bạn hãy xem bài viết hướng dẫn...
Top