đăng ký chạy go-ixe

  1. hoangnam

    Hướng dẫn các bước đăng ký làm tài xế Go-ixe

    Ứng dụng dùng để giúp tài xế nhận chuyến online tăng doanh thu của tài xế trong thời kỳ công nghệ 4.0. Ngoài ra tài xế còn có thể quản lý lịch sử và doanh thu của bạn thân Thông qua ứng dụng tài xế có thể tương tác từ xa với bộ phận quản trị và khách hàng. Để đăng ký trở thành tài xế của Go-ixe...
Top