cv xin việc bamboo airways

  1. tuyendung

    Tải về phiếu CV đăng ký dự tuyển tiếp viên hàng không Bamboo Airways

    Nếu bạn đang ứng tuyển vào vị trí tiếp viên hàng không của hãng Bamboo Airways thì yêu cầu trong bộ hồ sơ phải có phiếu dăng ký dự tuyển do Bamboo Airways yêu cầu. Trong CV đăng ký ứng tuyển tiếp viên hàng không Bamboo Airways và sẽ điền các thông tin cá nhân như: họ và tên, giới tính, ngày...
Top